Go Back Report # 625
04-24-1988

04-24-1988               ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS DANISH TEXT 

Ildkugle over Himmerland    

Den 24. april stod en 63-årig og fiskede i Lindenborg Å ved Storvorde i Himmerland. Det var klart, vindstille og tørvejr, og observatøren lagde mærke til en stjerne, der spejlede sig i vandet.

       Kl. 22.45 sås pludselig en rund »ildkugle« på vandoverfladens spejl og da observatøren kiggede op, var »ildkuglen« lige over, hvor den stod stille øjeblik og så langsomt og lydløst bevægede sig mod NØ. Da den rølde »ildkugle« kom ud i horisonten, skiftede den farve gul og fik en hale efter sig. Lysfænomenet forsvandt langsomt og kunne ses i alt 4 minutter.         

Ball of Fire over the Country            

On April 24 a 63-year old man was fishing in the Lindenborg River (a very small river-OH-). Close to Storvorde the county. The weather: clear and dry, no wind. The observer saw stars in the sky, which was reflected in the water.

       At 10:45 PM he suddenly noticed a small round “ball of fire” at the water surface (as a mirror - not into the water-OH-) and when he looked up, the “ball of light” was over him (in the sky-OH). It hovered for a very small moment and then slowly and without a sound moved towards the Northeast. When this red “ball of fire” came near the horizon, the colour was changed to yellow and it then had a "tail" after the ball of light. This light phenomenon slowly disappeared and was seen for app. 4 minutes.                                                                                                         

This reference: This text was translated by me (Ole Henningsen) with the Danish language magazine UFO-Nyt, No. 4/1988, pg. 4, as the source. Issued by Scandinavian UFO Information.

I have been a member of Scandinavian UFO Information for nearly 50 years now and am member of the Board of SUFOI - since 1962 I think.   

UFOCAT PRN – 151354

UFOCAT URN – NONE    Danish language magazine UFO-Nyt, No. 4/1988, pg. 4
UFOCAT URN – 151354 Scandinavian UFO Information Newsletter, # 12
UFOCAT URN – 174543 *U* UFO Computer Database by Larry Hatch, # 14690 © 2002       

Europe – Denmark, Nordjylland (Northern Jutland)

Storvorde                     Latitude 57-00-00 N, Longitude 10-06-00 E (D-M-S) [Variant: Storevorde]

Lindenborg River          Latitude 57-01-00 N, Longitude 10-07-30 E [Variant: Lindenborg Å]

Reference: http://gnswww.nga.mil/geonames/GNS/index.jsp            

UFO Location (UFOCAT) Latitude 57.00 N, Longitude 10.10 E (D.%)  


 Print this Page