Go Back Report # 1608

SM-??-1918     PROFESSIONAL ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS NORWEGIAN TEXT  

Møte med "sjøormen"?

Min far, som er en ivrig leser av Vi Menn, kan berette om en opplevelse han hadde for mange år siden. Han er nå 83 år, og sier det er det styggeste og nifseste han har sett i sitt liv.           
     Det var om sommeren 1918, han rodde til Skogshamn i Dyrøy for å hjelpe en mann i høyonna. Da han kom dit, fikk han øye på noe underlig og samtidig nifst som fløt i havskorpa.
Det så ut som en diger tangbru1 med et dyr i enden. Det var stille vær og solskinn. 
     Dyret lå der hele ettermiddagen, og kl. 9 om kvelden gikk min far og mannen han arbeidet hos [gikk] ned til fjæra for å sette opp båten og samtidig ta dette monsteret i nærmere øyesyn.
De så i kikkert på uhyret, som plutselig satte opp en forferdelig fart og kom mot land så skumspøyten sto. Bare 100 meter fra land stoppet det opp og la seg på strømmen. Det beveget seg ved hjelp av sveiver eller svømmeføtter. Frempå hodet hadde det noe som lignet et glødehode på en motor, og deri satt de uhyggeligste øyne2 man kan tenke seg, og som stirret på dem som fra en annen verden.Bakom det var en ting som lignet på en gummiball på en kort stake, og bakenfor der var det en diger tangbru, ca. 10 meter bred og 25 meter lang. Og etter tangbrua en lang "hale", ca. 150 meter lang, som så ut som kork med jevne mellomrom. Han har intet fotografi av uhyret, så jeg har forsøkt å tegne det etter hans beskrivelse.           
Vennlig hilsen 
M.J.H., Sjøvegan.

[Sketch to be inserted later]

Encounter with the "sea serpent"?

     My father, who is an avid reader of Vi Menn, tells me about an experience he had years ago. He is now 83 years old and says it was the ugliest and scariest he has ever seen in his life.  
     It was the summer of 1918. He rowed over to Skogshamn in Dyrøy to help a man with his harvest. When he arrived, he noticed something weird and at the same time scary floating in the sea. It looked like a huge string of seaweed
1with an animal at the end. The weather was calm with sunshine.  
     The animal lay there all afternoon, and at 9 in the evening, my father and the man he worked for [went] down to the beach to ready the boat and also to take a closer look at this monster. They were looking at the monster through binoculars when suddenly it put on a terrible speed and came towards the shore with high foam spray. Only 100 meters from shore it stopped and drifted off with the stream. It moved with the help of flippers or fins. On top of the front part of its head, there was something like a glow head on a hot-bulb engine, and therein sat the most scary eyes
2 you could ever imagine, and they stared at them as if from another world. Behind it was a thing that looked like a rubber ball on a short pole, and behind that there was a huge string of seaweed, about 10 meters wide and 25 meters long. And after the string of seaweed was a long "tail," about 150 meters long, that looked like interspaced pieces of cork. He has no photograph of the monster, so I have tried to draw it according to his description.         
Sincerely,
M.J.H., Sjøvegan.

[Sketch to be inserted later]

Note 1 – The seaweed might have been ensnared by something protruding from the craft.
Note 2 – The eyes might have been windows, as they “stared at them” unblinkingly.           

Reference for the above text is: Vi Menn [Oslo, Norway], July 15, 1964, page 2.    
Thanks to Ole Jonny Brænne of the Magonia Group for e-mailing me this case on April 09, 2012, and for providing the English translation.     

Vi Menn, (English: We Men) is Scandinavia and Norway's largest weekly lifestyle magazine for men, with a circulation of 96,000 (2007) and 593,000 weekly readers (2007), with articles on a wide range of topics, including: adventure, travel, hunting, sports, cars and women. It is owned by the Hjemmet Mortensen AS publishing house. Established in 1951, it is one of the world’s oldest men's lifestyle magazines.          
Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Vi_Menn        

UFOCAT PRN – NONE

Europe – Norway, Troms        
Skogshamn   Latitude 69-05-00 N, Longitude 017-31-00 E (D-M-S) [populated place]           
Dyrøy            Latitude 69-05-00 N, Longitude 017-43-00 E [administrative division]   
Reference: http://geonames.nga.mil/ggmaviewer/    

Print this Page