Go Back Report # 1377

02-15-1884    ENGLISH ONLINE TRANSLATION FOLLOWS DUTCH TEXT

   

    Door den kapitein van eene der van Leiden op Gouda varende booten der stoombootmaatschappij De Volharding, is Vrijdagavond omstreeks 7 uur 15 tusschen Boskoop en Waddingsveen een vuurbol van ovalen vorm waargenomen, die zich in de richting O. N. Oosten naar het W. Z. Westen voortbewoog en in de nabijheid der boot op het land, zonder uit elkaar te spatten, neder viel, en daar nog eenigen tijd zichtbaar bleef.

   Gelijktijdig hoorde men in het vertrekje, waar het buffet geplaatst was en waarvan het raampje niet geheel gesloten was, een hevigen slag, waardoor de zich in de kajuit bevindende passagiers verschrikt opsprongen.    

   Bij onderzoek bleek, dat de in het buffet geplaatste lamp was uitgebluscht en twee karaften, benevens het petroleumtoestel omver waren geworpen. Daar niemand in dir vertrekje aanwezig was, meent men verband te mogen zoeken tusschen het aldaar voorgevallene en den voorbijzwevenden vuurbol.

 

     Friday night around 7:15, the captain of a ship belonging to the steamboat company De Volharding (Perseverance) was between Boskoop and Waddingsveen, sailing from Leiden to Gouda, when he saw an oval-shaped fireball moving in the direction east-northeast towards west-southwest. It moved close and fell in the vicinity of the ship without exploding and remained visible there for some time.

     At the same time, in the small room where the buffet was placed and the window was not completely closed, a loud blow was heard, startling the passengers in the cabin.

     During an investigation, it was revealed that the buffet lamp was extinguished and two carafes and a petroleum device were thrown down. Since no one was in this small room at the time, there is supposition that a connection exists between what happened there and the fireball.

 

Reference for the above text is: Netherlands, Amsterdam, Het Nieuws van de Dag [News of the Day], dated 02-19-1884. The 19th was a Tuesday.

My source: Thanks to Theo Paijmans for his e-mail dated June 30, 2011.

 

UFOCAT PRN NONE

 

Europe Netherlands, Zuid-Holland. Body of water is the Gouwe River.

Boskoop            Latitude 52-04-12 N, Longitude 004-40-04 E (D-M-S) [populated place]

Waddingsveen  Latitude 52-02-53 N, Longitude 004-39-10 E [Waddinxveen] [populated place]

Leiden               Latitude 52-10-35 N, Longitude 004-31-41 E [populated place]

Gouda               Latitude 52-01-21 N, Longitude 004-42-25 E [populated place]

Note: The Gouwe River flows through Boskoop and Waddinxveen to Gouda.

 

 Print this Page